Cena za napisanie pracy dyplomowej a jakość tekstu Wielu studentów zastanawia się nad tym jaka powinna być cena za napisanie pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej.

Na rynku można znaleźć setki ogłoszeń, a wśród nich zarówno usługi oferują zarówno osoby prywatne jak też firmy. Składając zapytania do kilku/kilkunastu podmiotów piszących prace na zlecenie, otrzymamy oferty z bardzo zróżnicowanym cennikiem. Przeważnie jest to przelicznik wg ceny za jedną stronę, który waha się w przedziałach od 15 do 50 zł. Na pewno taka rozbieżność to efekt tematyki, która nie każdemu tak samo pasuje, lub też terminów, mniej lub bardziej napiętych.

Cena pracy dyplomowej zależy również o jej charakteru – teoretyczne, badawcze, analityczne. Na pewno wysokość kwoty za jedną stronę, jaką podają poszczególni wykonawcy, daje nam odpowiedź na jedno ważne pytanie. Pozwala bowiem poznać jakie jest podejście danego zleceniobiorcy do realizowanych usług.

Najniższa kwota za stronę może oznaczać że dana osoba, lub firma ma po prostu za mało zleceń i chce przyjąć jakiekolwiek, aby móc robić cokolwiek i podreperować budżet. Tym samym nie należy się spodziewać zbyt dużego zaangażowania z jej strony, a co za tym idzie, tekstu o wysokim współczynniku niepowtarzalności.

Na pewno u osób i firm oferujących najwyższe stawki na rynku, większa jest świadomość, ile trudu wiąże się z przygotowaniem wysoko-specjalizowanego tekstu naukowego, autorskiego, unikatowego. Może się wydawać że to tylko zwykłe pisanie, w którym podczas jednej godziny można wykonać kilka stron, a w ciągu dnia kilkanaście, nie wychodząc przy tym z domu, zainkasować 200-300 zł. Nic bardziej mylnego, bo przecież pisanie pracy to w pierwszej kolejności zebranie materiału w bibliotece i czytelni. Chyba, że ktoś chce aby jego praca opierała się o źródła internetowe, wówczas śmiało można zlecać teksty za 15 zł za stronę.

Kolejne etapy to przeczytanie tych źródeł w części lub całości, wybranie z nich esencji wiedzy, dopasowanie do planu pracy i do problemu badawczego. Dopiero teraz można zacząć przekładać zebrane informacje na formę papierową, dbając przy tym o właściwą formę edytorską i merytoryczną. Do tego dochodzą konsultacje z klientem, wymiana spostrzeżeń, pewne zmiany tekstu, korekty, dopisywanie, lub usuwanie fragmentów. Konieczne jest również przygotowanie pozostałych elementów, właściwych dla pracy dyplomowej – spis treści, spis literatury, spis ilustracji, indeksy, wykazy skrótów itp. dodatki.

To wszystko wiąże się z poświęconym czasem, którego może uskładać się wiele godzin. Wtedy należy każdą godzinę przeliczyć na stawkę godzinową i otrzymamy odpowiedź na pytanie, czy bardziej opłaca się napisać komuś pracę za 1000 zł czy też stanąć na kasie w markecie i wziąć 1500-2000 zł. Ilość godzin dla oby tych zajęć będzie taka sama.

Widzimy więc gołym okiem, że prawdziwi specjaliści na pewno nie piszą prac masowo i po najniższej linii oporu. Stać ich bowiem na lepszą i ciekawszą pracę. Pytanie czy w ofercie za 1000 zł te prace są rzeczywiście pisane, czy też kopiowane.

Dodaj komentarz