Plagiat jest po prostu kradzieżą całości lub części cudzego utworu, zarówno pisanego, jak też stworzonego w każdej innej formie. Problem ten jest bardzo poważny, powszechny, trudny do zwalczenia. Dlatego na gruncie prawa karnego powstał szereg rozwiązań, które mają walczyć z procederem przywłaszczania cudzej własności intelektualnej. Uczelnie mają obowiązek zawiadamiania prokuratury o każdym przypadku plagiatu w pracy dyplomowej studenta. Jednak przeważnie tego nie robią, aby nie przysparzać nikomu dodatkowych problemów. Sytuacja ma się zmienić, ponieważ istnieje już ogólnopolska baza prac i łatwiej będzie zdemaskować oszustwa w pisaniu prac, jak też sprawniej będzie można ukarać studenta i promotora który go ukrywa. Oddanie cudzej pracy jako swojej własnej jest plagiatem i przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Nawet praca pisana za indywidualne zamówienie, nie staje się własnością osoby, która za nią płaci. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne i nie można się ich zrzec poprzez żaden dokument. W tej sytuacji powstaje więc pytanie – czy warto zlecić pisanie pracy dyplomowej?

Na pewno warto zlecić projekt takiej pracy, która stanie się inspirację, pomocą w tworzeniu samodzielnego dzieła. Zakres wykorzystania takiego tekstu należy skonsultować ze specjalistami w danej dziedzinie. Wielu studentów ma problem napisaniem jakiegokolwiek zdania w pracy magisterskiej lub inżynierskiej. Dlatego też zamówienie wzorcowej, przykładowej pracy jest dla nich niezbędne. Taka pomoc znacząco skraca pisanie pracy, ponieważ można zobaczyć jak pisać plan pracy, bibliografię, jak konstruować problemy i cele badawcze, jak wyciągać wnioski lub też w jaki sposób umiejętnie przechodzić do kolejnych wątków, budując treść od ogółu do szczegółu.

Opracowania tworzone przez nasz serwis są projektami prac, które można wykorzystać wyłącznie jako inspiracje i pomoc. Nie można ich kopiować do  swoich prac , ani podpisywać się pod nimi. Dlatego tak często zwracamy uwagę na te aspekty. Pisanie prac inżynierskich lub pisanie prac licencjackich oraz innego typu opracowań, powinno być zawsze samodzielnym procesem, z pomocą powstałych utworów naukowych.

Dodaj komentarz