Czym się kierować przy wyborze kierunku studiów oraz uczelni ?

Kierunek studiów  powinno się wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Nie zawsze to co studiujemy odzwierciedla naszą karierę zawodową, niekoniecznie musi się to wiązać z wykonywaną pracą. Dlatego też ten czynnik nie musi być decydujący w wyborze specyfiki studiów. Można się kształcić na pewnej specjalizacji, a dodatkowo dokształcać  w innym zakresie. Zainteresowania są tu istotne, ale też należy unikać kierunków po których bardzo trudno jest znaleźć pracę, lub które uniemożliwiają rozwój osobisty w takim zakresie jak byśmy chcieli.

W Polsce zdecydowanie przeważają studenci na kierunkach humanistycznych a po nich z kolei najtrudniej jest dostać dobrą pracę, lub też jakiekolwiek zajęcie dobrze płatne. Specjaliści zalecają, aby osoby przedsiębiorcze wybierały takie studia, które później umożliwią im np. otwarcie i prowadzenie własnego biznesu. Z kolei osoby, które wolą pracę na etacie, lub w dużych podporządkowanych grupach, albo w korporacjach, mogą tym właśnie sugerować się przy aplikowaniu na studia.

Uczelnie każdego roku wzbogacają swój program, dokładają nowe kierunki i specjalizacje. W dziekanacie uczelni można się dowiedzieć jakie przedmioty są wykładane w ramach tych zajęć oraz jakie umiejętności można nabyć w ich trakcie. Nie ma potrzeby by dokonywać pochopnych wyborów, ponieważ rzutują one na całe życie, lub przynajmniej na jego dużą część.

Dziś kiedy mamy tak łatwy dostęp do informacji, należy z niego korzystać i dokładnie dowiedzieć się co oznacza studiowanie na tym lub innym kierunku. Konieczna jest analiza jakie możliwości on przed nami otwiera, czy jego ukończenie daje silną kartę przetargową na rynku pracy, czy duże, znane firmy poszukują absolwentów z tych właśnie kierunków.

Uczelnia powinna udzielić informacji, czy współpracuje z ciekawymi firmami, instytutami badawczymi, czy umożliwia  odbycie ciekawych praktyk i stażów. Kolorowa reklama uczelni to jedno, a jej rzeczywiste możliwości i prestiż to coś zupełnie innego. Tworzenie nowych kierunków, interesujących z nazwy to pułapka na nieświadomych kandydatów na studia, którzy są często niewłaściwie informowani. Uczelniom zależy, aby przyjąć jak największą liczbę studentów, dlatego organizują szerokie kampanie reklamowe i przedstawiają swoją ofertę na kolorowych ulotkach, plakatach, bannerach.

Warto popytać znajomych, poczytać w Internecie na niezależnych stronach, udać się do doradcy, zanim wybierzemy kilkuletnie studiowanie w zupełnie nieznanym nam miejscu.

Dodaj komentarz