Napisanie oryginalnego tekstu ukazuje predyspozycje autora i jego postawę wobec procesu pisania. Rynek pisania tekstów jako podstawę zakłada tworzenie treści oryginalnych. Płacąc za coś co miało być przygotowane na indywidualne zamówienie, oczekujemy, że będzie to materiał, produkt i usługa zrealizowane całkowicie od podstaw. Nie chcemy, aby korzystano przy tym z gotowych fragmentów tekstów, które już wcześniej były w obiegu.

Jednak bardzo łatwo jest manipulować takim tekstem, przerabiając go, lub ukrywając w nim sparafrazowane części cudzych utworów. Specjalistyczne programy nie wykrywają takich zabiegów w skuteczny sposób. Dlatego na rynku działa wielu pseudopisarzy, którzy zarabiają na łamaniu prawa autorskiego. Oprócz problemu oryginalności istnieje także kwestia niepowtarzalności. Można bowiem tworzyć teksty oryginalne, które posiadają znaczący odsetek podobieństwa z innymi utworami. Pomimo tych podobieństw, taki materiał nadal będzie uznawany za oryginalny. Algorytmy programów plagiatowych wskazują wówczas konkretny procent treści jako zbieżny z różnymi źródłami.

Ale jeśli nie zostaną przekroczone ustalone współczynniki, wtedy taki tekst uzyskuje miano oryginalnego. Inna kwestia, jeśli w tej formie nie jest on w pełni przydatny dla osoby, która go zamówiła. Oryginalność w niepowtarzalność nie są więc pojęciami tożsamymi. Jeśli chodzi o teksty pod pozycjonowanie, lub pisanie prac , są to szczególnie ważne aspekty. W tej sferze treści muszą być jak najbardziej niepowtarzalne, niezależnie od weryfikacji jakimkolwiek programem antyplagiatowym.  Nawet z pozoru niepowtarzalny tekst , może budzić wiele wątpliwości.   Jak rozpoznać manipulacje w takich utworach, aby sprawdzić czy otrzymany materiał nie jest jakąś przeróbką innego utworu? Przede wszystkim nasze podejrzenie może wzbudzić obecność w tekście wielu rzadko spotykanych synonimów, zmiana szyku zdania, nadmiar, lub niedobór znaków interpunkcyjnych. Już po samej korespondencji lub rozmowie z redaktorem możemy wywnioskować, czy jest to osoba o odpowiednich kompetencjach i zasobie wiedzy.  Oryginalne teksty budują każdą branżę i są obecnie podstawą marketingu. Tworzenie wartościowych treści jest odbierane przez wyszukiwarkę internetową jako przejaw jakości, solidności, wiarygodności. Z kolei powielanie innych opracowań, tekstów, fragmentów stron jest piętnowane i wpływa negatywnie na odbiór przez robota Google. Podobnie rzecz ma się w każdej innej płaszczyźnie gospodarki gdzie w grę wchodzi tworzenie oryginalnych treści. Pisanie prac w sposób niepowtarzalny jest warunkiem powodzenia tego procesu.  Współcześnie kopiowanie i plagiatowanie jest przestępstwem ściganym bardzo stanowczo i grożą za nie wysokie sankcje. Dlatego też należy bardzo uważnie weryfikować wszystkie napisane treści, szczególnie gdy wykorzystujemy je do celów publicznych.  Najlepiej, aby taka praca zawierała zarówno nowe treści, jak też oryginalne pomysły, przemyślenia i całą myśl przewodnią. Tworzą coś nowego w sposób sumienny, na pewno unikniemy nieuprawnionego powielania. Więcej na ten temat można przeczytać na naszym blogu w artykule – Czym jest plagiat i jak go uniknąć w pisaniu pracy dyplomowej?

Dodaj komentarz