Prace z dziedziny bankowości mają to do siebie, że opierają się z jednej strony na setkach przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń. Są to zarówno akty prawne obowiązujące w Polsce, jak również przepisy unijne i światowe. W opracowaniach tego typu porównuje się bowiem zasady bankowości w Polsce i w innych krajach. Wiele zagadnień tematycznych zawiera takie właśnie zestawienia, gdzie można przeanalizować schemat działania bankowości w różnych systemach ekonomicznych, finansowych, gospodarczych i prawnych. Prace naukowe z dziedziny bankowości opierają się także w dużej mierze na różnego typu analizach, statystykach, prognozach, artykułach branżowych. Są to specyficzne źródła, ponieważ wiele z nich wypowiada się w sposób zróżnicowany na to samo zagadnienie. Wobec tego przed osobą piszącą staje trudniejsza zadanie, by wyselekcjonować spośród tych treści najbardziej odpowiedniej dla swojego opracowania.

Prace magisterskie lub licencjackie z bankowości mają przeważnie od trzech do pięciu rozdziałów. Jednak najczęściej zdarzają się trzy. W pierwszym zawsze musi być opisana teoria, która zawiera główne pojęcia, widniejące w temacie pracy. W takich pracach popularne jest rozważanie problemów bankowych, kredytowych, walutowych. Wspomniane słowa kluczowe najczęściej występują w tematach prac pisanych przez studentów. Kolejny zestaw zagadnień z bankowości to analiza wybranego banku, obsługa klienta w banku, bankowość mobilna, karty i bankomaty itd. Można wymieniać bardzo długo obszary wokół których krążą tematy wybierane przez studentów. Sztuką jest jednak wybrać zagadnienia oryginalne, które będzie zarazem interesujące dla piszącego i jego odbiorców.

Pisanie prac tego rodzaju daje wielkie możliwości, ale studenci bardzo często idą na łatwiznę. Nie podejmuję zbyt zaangażowanych poszukiwań, ani nie przeprowadzają wystarczającej analizy materiału. Wolą korzystać z już gotowych schematów i przetartych szlaków. Jest to mało kreatywna strategia. Dlatego nasz serwis idzie z pomocą tym wszystkim, których dopadła naukowa rutyna. Nie tylko pomagamy w pisaniu, ale też uczymy jak stawiać sobie wymagające wyzwania i osiągać je w sposób zadowalający. Pisanie jest ciężką pracą, zwłaszcza jeśli tworzymy opracowanie całkowicie oryginalne. Wie o tym każda osoba, która napisała samodzielnie choćby dziesięciostronicowy artykuł, esej, wypracowanie w pełni unikatowe, przemyślane, ciekawe. Istnieje bowiem różnica między pisaniem odtwórczym, a twórczym. My uczymy studentów tego drugiego, aby również w cały swoim życiu byli kreatywni i dawali ludzkości nowe pomysły. Prace z bankowości są wyzwaniem i nie należy bagatelizować danej tematyki. Na początek należy postawić wartościowy cel badawczy i skonstruować zestaw problemów do rozwiązania. Później przychodzi kolej na hipotezy badawcze. Następnie jest wybór metod technik, którymi zbadamy hipotezy i rozwiążemy problemy. Stosując metody, wybierzemy konkretny teren badań, lub populację. Na niej dokonamy próby badawczej by wreszcie zdobyć wyniki i wyciągnąć z nich wnioski.

Dodaj komentarz