Streszczenie pracy dyplomowej jest zamieszczane na samym końcu tego opracowania. Jest ono jednym z ostatnich elementów wraz ze słowami kluczowymi, aneksami, indeksami, spisami tabel i załączników. Jest to przeważnie bardzo krótki fragment, niewielka część tego znaczącego objętościowo dzieła. Często zadaje się pytanie, w jakim celu takie streszczenie powstaje, skoro praca zawiera wiele innych elementów, w których streszcza się jej istotę. Jest to np. wstęp do pracy dyplomowej, w którym opisujemy esencję całego opracowania.

W streszczeniu zawarte są najbardziej znaczące dla całej pracy wyrażenia, zagadnienia kluczowe, które identyfikują pracę spośród wielu innych. Wstęp, zakończenie, bibliografia w takim opracowaniu mogą być bardzo podobne jak w wielu innych pracach. Jednak streszczenie ma się znacząco różnić, opisywać to co jest tylko i wyłącznie w tej jednej pracy. Pisane jest ono zwykle w języku polskim i angielskim.        W niektórych pracach jest więc po prostu nazwane jako abstrakt. Streszczenie pokazuje przede wszystkim główne myśli pracy, które autor chciał uwypuklić w swoi dziele naukowym. Czas napisania tej części to przeważnie kilka minut, choć przygotowanie do niego może być o wiele dłuższe.   Za czas przygotowania można bowiem uznać cały proces pisania pracy, zbierania materiałów, analizy najważniejszych wątków.

Metodyka pisanie streszczenia pokazuje jak trudnym procesem jest pisanie prac. Dlatego należy podejść do tego działania w pełni przygotowanym, z odpowiednim poziomem skupienia, z zebranym materiałem naukowym. Istotny jest też warsztat badawczy, wieloletnia nauka w szkole wyższej, gdzie student zapozna się z wszelkimi prawidłami sztuki pisania. Praca dyplomowa to nie samo tworzenie treści, ale szczególnie precyzyjne przekładanie myśli na papier, aby zapoznać z nimi odbiorcę, czytelnika, recenzenta. Ten przekaz ma być bardzo jasny, zrozumiały, a także ma powiększać zasób wiedzy. Pisanie streszczenia do pracy pozwala na podsumowanie i przypomnienie sobie istoty, celu badawczego, problemów badawczych, myśli przewodnich. Udowadnia zarazem, że napisanie dobrej pracy jest niezwykle trudne, ale się to uda, to przynosi wiele satysfakcji. Streszczając w kilku zdaniach informacje zawarte na kilkudziesięciu stronach, autor pokazuje swój pełny kunszt i udowadnia, że nie bez powodu znalazł się w tym właśnie miejscu swojej kariery naukowej. Więcej na temat tej części pracy można poczytać w naszym artykule – Analiza badawcza w pisaniu prac.

Dodaj komentarz