POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • Przeglądanie stron naszego Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności Serwisu.
  • Podczas korzystania z Serwisu może zajść konieczność podania niektórych swoich danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza. Zazwyczaj wymagamy podania imienia, nr telefonu lub adresu e mail.
  • Wszelkie dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb Serwisu i nie są udostępniane poza nim, ani też nie są wykorzystywane dla potrzeb marketingu elektronicznego.
  • Prosimy o podanie wyłącznie tych danych, które są niezbędne dla właściwej realizacji usługi i naszej działalności
  • Państwa dane są gromadzone wyłącznie w celu właściwej realizacji czynności związanych ze świadczoną usługą
  • Po realizacji usługi i zakończeniu współpracy, Państwa dane są usuwane. Zakończenie współpracy nie następuję z chwilą wysłania ostatniego fragmentu tekst, gdyż istnieje również konieczność wprowadzenia poprawek lub dalszych konsultacji i porad. Dlatego nie można ostatecznie sprecyzować terminu lub momentu w którym współpraca zostaje zakończona
  • Państwa dane nie są profilowane. Na każde Państwa życzenie są trwale usuwane z naszych baz. Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych z naszych baz
  • Opracowania wykonywane przez nasz Serwis mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób, który nie narusza Art.272 KK oraz przepisów Prawa Autorskiego.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie jak też sposób wykorzystania.