PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRAW AUTORSKICH I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

………………..

CENTRUM EDUKACYJNE AKADEMIA SŁOWA  sp. z o. o.
ul. 1905 Roku 101, lok.1, 26-600 Radom
NIP 796-296-95-29
REGON 362768769
KRS: 0000581388

Centrum Edukacyjne Akademia Słowa sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ulicy 1905 Roku 21, oświadcza, że przygotowuje opracowania naukowe na indywidualne zamówienie osoby zlecającej, bez plagiatu. Wykonawca przekazuje zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe do tekstu, a tym samym  zrzeka się prawa do dalszego dysponowania tym materiałem. Wszystkie przygotowane materiały są oryginalne, niepowtarzalne, w pełni autorskie i są udostępniane wyłącznie osobie zamawiającej dane opracowanie.

Materiał pisany na zlecenie osoby zamawiającej, jest pozbawionych wad prawnych typu plagiat. Teksty przygotowane przez Centrum Edukacyjne Akademia Słowa sp. z o.o. nie podlegają ponownej sprzedaży, a po zakończeniu współpracy, są trwale usuwane ze wszelkich nośników i korespondencji e mail. Materiał jest pisany zgodnie z tematem podanym przez osobę zamawiającą i według podanych wytycznych.

Na życzenie klienta, opracowanie naukowe jest sprawdzane w systemie plagiat.pl.  Niezależnie od tego, wykonawca oświadcza, że powstały materiał ma charakter unikatowy, niepowtarzalny i nie był wcześniej, ani nie będzie w przyszłości udostępniany innym osobom. W razie niespełnienia warunków oryginalności tekstu, wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dwukrotności wpłaconych środków, co ma gwarantować naprawienie ewentualnej szkody oraz zadośćuczynienie. Na życzenie klienta, wykonawca wystawia fakturę jako potwierdzenie wpłaconych środków.

Osoba składająca zlecenie ma prawo do uzyskania bezpłatnych korekt w dowolnym czasie i  w ilości nieograniczonej. Korekcie podlegają wszelkie wady tekstu. Wykonawca zobowiązuje się do ich całkowitego bezpłatnego usunięcia w terminie wymaganym przez Klienta.

Test jest pisany zgodnie z tematem podanym przez osobę zlecającą, a także zgodnie z wytycznymi i wymaganiami treściowymi. Tekst w całości odpowiada zleconej tematyce, kierunkowi studiów oraz jest realizowany na odpowiednim poziomie naukowym, właściwym dla prac dyplomowych.

Niniejszy dokument stanowi pisemne potwierdzenie, że praca przejdzie pozytywnie weryfikację wg zasad Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

CENTRUM EDUKACYJNE AKADEMIA SŁOWA  sp. z o. o.
ul. 1905 Roku 101, lok.1, 26-600 Radom
NIP 796-296-95-29
REGON 362768769
KRS: 0000581388

Pobierz plik