REGULAMIN

Podjęcie współpracy z naszym serwisem, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

Nasz serwis realizuje usługi w zakresie pomocy w pisaniu prac i innych utworów tekstowych. Przygotowujemy opracowania na temat zadany przez klienta oraz wg jego indywidualnych wymagań.

Działamy zgodnie z prawem polskim, dlatego też nasze usługi nie są sprzeczne z żadnym aktem prawnym jaki obowiązuje w RP. W związku z tym zapewniamy naszym klientom uczciwą realizację zamówionych tekstów, za które bierzemy pełna odpowiedzialność.

Opracowanie tworzone przez nas są w pełni autorskie i pozbawione wad prawnych typu plagiat. Niniejszy regulamin stanowi potwierdzenie tego stanu rzeczy. Na życzenie klienta tekst jest weryfikowany systemem antyplagiatowym.

Wycena usługi jest poprzedzona ustaleniem tematu pracy, objętości i terminu realizacji.

Cena jest niezmienna przez cały czas trwania współpracy.

Ustalenia z korespondencji e mail oraz z niniejszego regulaminu stanowią formę umowy. Klient może zażyczyć sobie przygotowania dodatkowego tekstu umowy w formie fizycznej.

W ramach współpracy zapewniamy ochronę danych osobowych naszych klientów. Dane te są wykorzystywane tylko w celu właściwej realizacji usługi oraz w celach sprawozdawczości finansowej. Po tym czasie są trwale usuwane.

Zastrzeżenia do tekstu można zgłaszać w czasie do 14 dni od jego wysłania. Na życzenie klienta, ten czas można wydłużyć, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności. 

Klient ma prawo do uzyskania bezpłatnych poprawek w czasie 7 dni od ich zgłoszenia. Poprawki zgłaszane przez klienta powinny być opisane w sposób zrozumiały, jako komentarz i uzasadnienie, aby możliwe było ich uwzględnienie.

Korekty są wykonywane wówczas, kiedy tekst zawiera wady. Wadą tekstu jest: nadmiar zapożyczeń – powyżej ustalonych norm, niezgodność z tematem, niepoprawność gramatyczna, stylistyczna, merytoryczna, niewłaściwa edycja (jeśli klient podał komplet wymagań edytorskich ). Wadą tekstu nie jest: konieczność zwiększenia objętości tekstu, albo przebudowy jego formy, konieczność napisania tekstu w innym stylu, konieczność ujęcia tematyki w inny sposób, bądź innymi słowami.

Serwis podejmuje wszelkie starania, aby wykonać usługę z należyta starannością i zadbać o dobro każdego klienta. Jeśli serwis nie będzie w stanie wykonać korekt, zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości proporcjonalnej do ilości tekstu, w której wystąpiły wady. Klient który wykorzystuje tekst niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania poprawek oraz dalszych konsultacji.

Materiały pisane i udostępniane przez nasz serwis należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z prawem jakie obowiązuje w Polsce. Należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo autorskie, art. 272 Kodeksu Karnego oraz Ustawy o szkolnictwie wyższym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze i niezgodne z prawem wykorzystywanie sprzedanych tekstów