Pisanie prac to bardzo specjalistyczna profesja, która nie ma za zadanie przekazania wszystkich obowiązków w związku z przygotowaniem pracy na profesjonalnego copywritera. Nie chodzi tutaj bowiem o to, żeby ktoś swoją wiedzą specjalistyczna wspomagał osobę sygnująca pracę swoim nazwiskiem. Pomoc w pisaniu prac to przede wszystkim pomoc w zakresie spełniania norm technicznych wyznaczonych dla pracy danego typu, jak również wsparcie w zakresie przenoszenia wiedzy na papier.

Pełna współpraca z zamawiającym

Regularne wysyłanie tekstu do wglądu to element charakterystyczny profesjonalnej pomocy w pisaniu prac. Współpraca zaczyna się tutaj od etapu koncepcyjnego, w czasie którego zlecający przedstawia swoje cele i oczekiwania, po czym obie strony wspólnie przygotowują cały plan pracy. Zlecający przez cały czas posiada pełną kontrolę nad tym, jakie materiały źródłowe zostaną wykorzystane w pracy, jaka literatura będzie dla niej podstawą i jak dokładnie zinterpretować wszystkie wyciągane w procesie tworzenia pracy wnioski.

Ścisła współpraca przy tworzeniu pracy

Z praktycznego punktu widzenia ma to formę przede wszystkim ustawicznych konsultacji, których elementem nieodłącznym jest regularne przesyłanie do akceptacji powstającej etapami pracy. Na każdym etapie zlecający może zgłosić swoje uwagi lub wskazać, że przyjęty przez copywritera kierunek nie jest w pełni zgodny z założeniami wstępnymi bądź oczekiwaniami realnego autora. Pełna kontrola nad pracą cały czas pozostaje po stronie zlecającego i to on jest głównym autorem wszystkich wniosków z pracy.

Dodaj komentarz